Nice words from Kelsey Merritt (@kelsmerritt). Thing is, “Filipino” is NOT a race.

It’s nice of supermodel Kelsey Merritt to assert her “Filipinoness” in a recent tweet she fielded… Pinanganak ako sa Pilipinas at lumaki ako sa Pampanga. Tinapos ko ang pagaaral ko sa Manila bago ako lumipat sa US last year. Mas pinoy pa dugo ko kesa sa mga “pure” na hindi pa nakatapak sa Pilinipas. I […]

108 Shares